منبع اصلی ایمان
52 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

منبع اولیه ایمان، عقل آدمی است؛ یعنی چون انسان دارای عقل است، مکلف به ایمان و اعتقاد راستین می‌باشد. امام علی(ع) در این زمینه فرموده اند:
جبرئیل بر حضرت آدم نازل شد و گفت: ای آدم به من دستور داده شده است سه چیز را بر تو عرضه کنم. تو فقط یکی از آنها را انتخاب کن و دو تای دیگر را رها کن. آدم گفت: آن سه چیز کدام است؟ جبرئیل گفت: عقل و حیاء و دین. آدم گفت من عقل را انتخاب می‌کنم. جبرئیل به حیاء و دین گفت: شما بروید. ولی آن‌دو به جبرئیل گفتند: به ما دستور داده شده هر جا که عقل بود، همان جا باشیم. جبرئیل گفت: به آنچه که دستور دارید عمل کنید. سپس عروج کرد.


منبع :
برقی، ابو جعفر احمد بن محمد بن خالد، المحاسن، محقق، مصحح، محدث، جلال الدین، ج 1، ص 191،‏ قم، دار الکتب الإسلامیة، چاپ دوم، 1371ق