حضرت زهرا دو خانه داشته است . . .
108 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره

شبهه ای مطرح می نمایند که خانه حضرت زهرا متصل به مسجد است ، پس اگر احراقی باشد باید مسجد هم می سوخت !

پاسخ :
شایان ذکر اینکه در تاريخ آمده است خانه علي عليه السلام بعد از پيامبر (ص) دو در داشته است همچنانکه حلبي در کتاب سيره به اين مطلب اشاره کرده است: وجعل لبيت علي كرم الله وجهه باب من الخارج  السيرة الحلبية  ج 3   ص 461 / موسسه تحقیقاتی ولیعصر.
همچنين در طبقات الکبري نيز امده است که حضرت زهراء عليهالسلام دو تا خانه داشتند كه توسط حارثه بن نعمان به پيامبر و حضرت زهرا بخشيده شده بود .طبقات الكبري، ج 8، ص 20
لذا اتفاقات رخ داده يا در خانه دوم بوده و يا اينکه از در خارج مسجد بوده است.