ولایت فقیه کلید واژه پیروزی
442 بازدید
موضوع: فقه و اصول
بسم الله الرحمن الرحیم
« ولایت فقیه کلید واژه پیروزی»

امروز ایران اسلامی بخاطر برخورداری و تبعیت و اعتقاد به ولایت فقیه ، نعمتی که قدر و منزلت آن وصف نشدنی است، در مقابل تمام مستکبران جهان که با زر و زور قصد ظلم و تعدی دارند یک تنه ایستاده و همه را نیز بحمدالله تعالی به زانو درآورده است ، پس باید قدر نعمت ولایت فقیه را دانست و با اطاعت و تبعیت بیش از پیش از مقام معظم رهبری در حقیقت دین خود را به نعمت ولایت اداء کرد و شکرگزاری نمود.

ولایت فقیه را حتی اگر کسی تنها با عقل بسنجد به لزوم و اهمیت اش پی خواهد برد :

برخی از فقهاء هم چون ملا احمد نراقی، آیت الله بروجردی و امام خمینی با ادله عقلی نیز لزوم ولایت فقیه در عصر غیبت را اثبات کرده‌اند.

مثلا از باب ضرورت بعثت نبی و امام معصوم برای اثبات ضرورت ولایت فقیه استدلال شده است که حیات واستحکام اجتماعی و پیشرفت فرد و جامعه در گرو قانون الهی است که این قانون گسترده و جاری و ساری در زندگی فردی و اجتماعی است و نیازمند حاکمی عالم به دستورات و عادل برای اجرای آن احکام می باشد. در عصر وجود حضور معصوم، نبی و امام علیهما السلام زمام امور را به عهده دارد و در عصر غیبت عالم ترین و عادل ترین و تواناترین فرد برای برقراری حکومت، می بایست عهده دار این مسئولیت باشد.پس به راحتی می توان به لزوم عقلی ولایت فقیه و تبعیت از آن پی برد.

منبع:

  1.  آیت الله جوادی آملی، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، مرکز نشر اسراء