الگوی وهابیت:شهادت حسین عزّت ...
51 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره
نوادر الحسینیه 4
" مایه ی مباهات به سایراُمم"
قاضی عبدالجبار که سخن اش را وهابیت الگو داند:
«مقاومت و شهادت حسین موجب عزّت دین شد،{و لهذا نباهي به سائر الأمم}،به وجود حسین در مقابل سائر امت ها افتخار میکنیم».
( الاصول الخمسه ص۱۴۲،چاپ قاهره)
این «حسین»ع کیست که حتی قاضی عبدالجبارها هم به آستان ملک پاسبان او اینگونه تعظیم میکنند!!!