شهادت حضرت معصومه نه وفات
286 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره

《حضرت معصومه علیها السلام "شهیده " است و به شهادت رسیده اند به دلایل متعددی مانند موارد ذیل، لذا بکار بردن تعابیری چون رحلت و وفات که دال بر مرگ طبیعی است غلط و جفا در حق حضرت است》
1_مسمومیت توسط زن بدکاره،عامل حکومت در ساوه(وسیله المعصومين،ميرزا بیوک ص۶۸/الحیاه السياسيه للامام الرضا ع،عاملی ص۴۲۸)
2_کاروان حضرت معصومه در قالب400نفر عازم خراسان شد اما در ساوه مأموران حکومتی حمله کردند و23نفر از برادران و برادر زادگان حضرت را جلوی چشم بی بی کشتند،لذا حضرتش از دیدن این صحنه ها سخت بیمار و رنجور شد که پس از17روز به شهادت رسیدند.
(رياض الانساب و مجمع الاعقاب،نسخه خطی کتابخانه سپهسالار تهران،بدون شمارگان/ایضا در تاریخ قم،حسن بن محمد،چاپ طوس تهران،سال1361ص۲۱۳)