ام البنین:مخلصه فی ولائهم ...
79 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره
«مخلص در ولایت»

" کانت ام البنين...مخلصة في ولائهم،ممحّضة في مودتهم،و لها عندهم الجاه الوجيه...كانت تزورها ايّام العيد"
 ام البنين مخلص در ولایت اهل بیت و وقف خدمت به ایشان بود،جایگاهش نزد خاندان نبوت ویژه بود،[تا آنجا که]روزهای عید محضرش رفته ادای احترام می کردند.
(العباس،المقرم،ص۱۲۵)

سالروز درگذشت أمة(کنیز) الزهراء تسلیت باد.