خط زیبای امیر ع
55 بازدید
تاریخ ارائه : 4/22/2015 9:08:00 AM
موضوع: تاریخ و سیره

کلام علی علیه السلام در رابطه با خوش نویسی 

حضرت امیر(علیه السلام)به منشی خود عبیدالله بن رافع فرمود:«در دواتت لیقه بگذار،زبان قلمت را طولانی کن،بین سطرهایت فاصله بینداز،کلماتت را نزدیک به هم بنویس زیرا رعایت این نکات بر زیبایی خط می افزاید.»

ابی النوار گوید:امیر المومنین(علیه السلام) بر در مغازه خیاطی ایستاد و به وی فرمود:

«نخ خیاطی ات را سخت و محکم کن،و بخیه ها را ریز و ظریف و نزدیک هم بدوز.»

>>منابع<<

قضاوت های علی(علیه السلام).محمد تقی شوشتری.