کلام علامه جعفری در باب عزاداری
395 بازدید
تاریخ ارائه : 4/23/2015 10:42:00 AM
موضوع: امامت و مهدویت

کلام بزرگان"علامه محمد تقی جعفری"

فلسفه عزاداری وگریه برمصائب اهل بیت علیهم السلام.

 علامه بزرگوار محمد تقی جعفری رحمه الله تعالی علیه

طرح این مساله که آیا عزاداری و ابراز احساسات و هیجانات قلبی در روزهای حسینی که به جهت دفاع از حق و عدالت در پیشانی تاریخ ثبت شده است جایز است یا نه؟

 مانند طرح این مساله است که آیا دفاع از حق و عدالت و مبارزه با ظلم و ستمگران و تعدی طغیانگران جایز است یا نه؟پاسخ این مساله در خود متن مساله مطرح شده است که عبارت است از حمایت از حق و حامیان حق،با نظر به این علت باید گفت:

ابراز احساسات دسته جمعی در زنده نگه داشتن خاطره مقاومت بزرگ ترین حامی حق(حسین بن علی علیه السلام)نه تنها یک عمل جایز است بلکه مطلوب موکد است که احساسات پاک و تصعید شده هیجان های عقلانی عقل آفرین در راه حمایت از ارزش های عالی انسانی در روزهای حسین(علیه السلام) ابراز شود.

>>منابع<<

این البکاءون-ص162