داستان دعوا
64 بازدید
تاریخ ارائه : 4/25/2015 11:09:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

داستان دعوا

مردی به عنوان یک مهمان عادی، بر علی(علیه السلام) وارد شد.روزها در خانه آن حضرت مهمان بود.اما او یک مهمان عادی نبود.

 چیزی در دل داشت که ابتدا اظهار نمی کرد.حقیقت این بود که این مرد اختلاف دعوایی با شخص دیگری داشت و منتظر بود طرف حاضر شود و دعوا در محضر علی(علیه السلام)طرح گردد.تا روزی خودش پرده برداشت و موضوع اختلاف و محاکمه را عنوان کرد.

علی(علیه السلام) فرمود:«پس تو فعلا طرف دعوا هستی؟»

_بلی یاامیرالمومنین!

-خیلی معذرت می خواهم،از امروز دیگر نمی توانم از تو به عنوان مهمان پذیرایی کنم، زیرا پیغمبر اکرم فرموده است:«هر گاه دعوایی نزد قاضی مطرح است،قاضی حق ندارد یکی از متخاصمین را ضیافت کند،مگر آن که دو طرف با هم در مهمانی حاضر باشند.»