برترین عبادات چیست ؟
43 بازدید
تاریخ ارائه : 4/25/2015 11:26:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

قال علی علیه السلام :«غض الطرف عن محارم الله افضل عباده.»

 از امام علی (علیه السلام) روایت شده است:« که چشم پوشی از محارم الاهی وانجام ندادن آنها برترین عبادت است.»

>>منابع<<

1-مستدرک الوسایل/ج2-ص302ولسان الصدق ص138