نگاه اجمالی به موسیقی در فقه
269 بازدید
تاریخ ارائه : 4/26/2015 8:33:00 AM
موضوع: فقه و اصول

نگاهی اجمالی به موسیقی از دید قرآن و فقه

سر گرمی انسان به موسیقی و استفاده از آن برای طرب وشادی و تفریح و هوس رانی در مجالس عیش و عشرت و همچنین تشجیع و برانگیختن سربازان در جنگ ها و برای تهییجات غم انگیز در مجالس تاریخ ممتدی در حیات انسان روی کره زمین داشته است
موسیقی : واژه ای یونانی است که در اصطلاح و فرهنگ و لغت معادل مفهوم غنا دانسته شده و در چند معنا به کار می رود :
الف:اصوات و نغمه های موزون و متناسب که از طبیعت برخی اشیا و از حنجره حیوانات شنیده می شود ؛ مانند صدای آهسته برگ ها و درختان هنگام وزیدن باد و یا آواز زیبای بعضی پرندگان.
ب: آواز خوش که از حنجره آدمی بیرون آید.
ج: صدایی که از نواختن آلات و وسایل موسیقی تولید می شود.

"غنا " از دیدگاه فقه :

راجع به تفسیر لفظ غنا در کلام فقها اختلاف زیادی به چشم می خورد بعضی آن را آوازه گویند که در آن ترجیع و چعچع زدن باشد و بعضی آن را که مطرب و طرب انداز است گویند و بعضی آن را که مناسب اهل فسوق است و ..."موسیقی" از دیدگاه فقه و فقها عبارت است : از صوت و آهنگی که از آلات موسیقی پدید آید.

موسیقی در قرآن:

اگرچه در قرآن اشاره تصریحی نسبت به غنا نشده است؛ ولی با توجه به روایاتی که در ذیل بعضی آیات آمده حرمت غنا به خوبی استفاده می شود.آیاتی از قرآن که به موسیقی تفسیر شده است عبارتند از:
{ومن الناس من یشتری لهوالحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عذاب مهین}(سوره لقمان/6)

"و برخی از مردم سخن بیهوده را می خرند تا مردم را از روی نادانی، از راه خدا گمراه سازند و آیات الهی را به استهزا گیرند، برای آنها عذابی خوار کننده است".

از محمد ابن مسلم نقل شده است:" از ابی جعفر (علیه السلام) شنیدم که غنا از چیزهایی است که خداوند وعده آتش بر آن داده است واین "آیه را تلاوت نمودومن الناس من یشتری لهوالحدیث...تا آخر آیه "

حسن بن هارون می گوید:" شنیدم از امام صادق (علیه السلام) که مجلس غنا را خداوند نظری به اهل آن (از راه لطف ومهر) نمی اندازد و آن از چیزهایی است که خداوند فرموده : {ومن الناس من یشتری لهوالحدیث لیضل عن سبیل الله} "

از این آیات (آیات دیگری نیز در قرآن آمده که با غنا مخالف است) و احادیث می توان فهمید که موسیقی از ابتدا مورد نکوهش اسلام بوده است و گوش دادن به آن حرام است.