ملائکه نقاله کیانند ؟
65 بازدید
تاریخ ارائه : 4/28/2015 11:20:00 AM
موضوع: کلام

ملائكه نقاله و انتقال جنازه ها

.........................

در رابطه با ملائكه نقاله و انتقال جنازه ها مطالبى را به عرض خوانندگان برسانم ؛ زيرا ممكن است بعضى فكر كنند همه انسان ها، وقتى از دنيا مى روند تا روز قيامت در قبرهاى خود مى باشند و از همان قبرها هم محشور مى شوند. در حالى كه چنين نيست . بلكه ملائكه نقاله بعضى جنازه ها را ((وادى السلام )) نجف يا ((وادى برهوت )) يمن يا جاهاى ديگر كه مناسبت با آنها را داشته باشد انتقال مى دهند. رواياتى در اين رابطه آمده است : از جمله . رسول خدا صلى الله عليه و آله و سلم فرمود: خداوند فرشتگانى را به نام ((ملائكه نقاله )) خلق كرده است كه جنازه ها را به مكان هايى كه مناسب آنها باشد انتقال مى دهند.(408)

.........................

408-امالى شيخ صدوق ، لئالى ، ج 4، ص 277.