وعده دیدار یار روز عاشوراء
52 بازدید
تاریخ ارائه : 4/29/2015 12:22:00 PM
موضوع: امامت و مهدویت

اماما کی هنگامه ی ظهور توست.....؟

       ظهور حضرتش روز "عاشورا "ست

 ظهور آن حضرت -به روایتی که شیخ طوسی در الغیبه وصاحب عقد الدرر ذکر کرده اند-روز عاشوراست .تا تفسیر « یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون »ظاهر شود و شجره طیبه اسلام که به آن خون پاک آبیاری شده به دست آن حضرت بثمر رسدوآیه ی کریمه « و من قتل مظلومافقد جعلنا لولیه سلطانا »بر مصداق اعلای خود تطبیق شود. 

منبع:

_ (به یاد اخرین خلیفه وحجت پروردگار-آیت الله العظمی وحید خراسانی -ص46)