افضل مستحبات ....
99 بازدید
تاریخ ارائه : 4/29/2015 12:25:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

حضرت آیت الله بهجت(ره) فرموده اند:

«بکا بر مصایب اهل بیت (علیه السلام) و به خصوص حضرت سید الشهدا (علیه السلام) شاید از آن قبیل مستحباتی باشد که مستحبی افضل از آن نیست .بکا مِن خٍَشیة الله ،گریه از ترس خداوند،آن هم همین جور است شاید افضل از آن نباشد.»