گوهر علوی
357 بازدید
تاریخ ارائه : 4/30/2015 11:29:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

قال علی علیه السلام :

سبب الشقاء حب الدنیاء  (غررالحکم ص395)

اصلی ترین علت بدبختی انسان ،دنیا دوستی میباشد.

دوستی با دنیا کاری بس نیک وپسندیده میباشد اما دنیا دوستی از عواملی می باشد که یقینا وحتما باعث هلاکت انسان و شقاوت وی خواهد شد تا جایی که حتی در بعض روایات اینگونه وارد شده است که :

حب الدنیاء راس کل خطیئه.  (مصباح الشریعه ص138)

یعنی دنیا دوستی ریشه ی هر گناه وبدی می باشد.

قرآن کریم نیز در مورد دنیا دوستی و بی وفایی آن این گونه می فرماید که :

«زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه و الخیل المسومه والانعام والحرث ذلک متاع الحیاه الدنیاء والله عنده حسن المآب»  (سوره مبارکه آل عمران /آیه ی 14)

یعنی محبت امور مادی از زنان وفرزندان واموال هنگفت از طلا ونقره واسب های ممتاز وچهار پایان و زراعت، که در نظر مردم جلوه داده شده است (تادر پرتو آن آزمایش وتربیت شوند)ولی اینها (در صورتی که هدف نهایی آدمی را تشکیل دهند)سرمایه ی زندگی پست مادی می باشد و سرانجام نیک و زندگی والا نزد خدای متعال می باشد.

همچنین از امام صادق علیه السلام نقل است که ایشان فرمودند:

«حضرت عیسی علیه السلام هنگامی که با حواریون سیاحت می نمود به دهکده ای رسید که تمام ساکنان آن مرده بودند گفت: این ها به مرگ طبیعی از بین رفته اند به طور قطع مورد غضب  خداوند واقع شده اند.پیروانش گفتند:« ای کاش! می توانستیم از جریان آنان باخبر شویم .»

به عیسی خطاب شد:

«میان مردگان صدا بزن !آن گاه یک نفر تورا جواب خواهد داد».حضرت عیسی علیه السلام گفت:

«ای ساکنان قریه !» شخصی از آنان جواب داد : چه می گویی یا روح الله تعالی !

پرسید:داستان شما چه بود ؟ واکنون حالتان چگونه است ؟

پاسخ داد :«ما یک روز صبح با سلامتی و خاطره ی آسوده سر از خواب برداشتیم ،شبانگاه همه در هاویه افتادیم، پرسید هاویه چیست؟

گفت:«دریاهای آتش که کوه های مشتعل در میان آن است.»

عیسی علیه السلام پرسید :از چه رو به این گرفتاری مبتلاء شدید؟ گفت :« بخاطر دوست داشتن دنیا وپرستش طاغوت.» سوال کرد : چقدر به دنیا علاقه داشتید ؟ گفت : همانند علاقه ی کودک شیر خوار به پستان مادر ، هرگاه دنیا به ما رو می آورد خوشحال بودیم وهر وقت بر می گشت اندوهگین می شدیم . پرسید چه اندازه طاغوت را می پرستیدید؟

جواب داد: « هرچه می گفتند اطاعت می کردیم .» پرسید :چرا از میان این مردگان تو با من سخن نمودی ؟

پاسخ داد که :
«زیرا این ها دهان شان با لجام های آتشین بسته شده است و ملائکه تند خو وسخت گیر بر آنان گماشته شده اند و من میان آنان بودم ولی از رفتارشان پیروی نمی کردم هنگامی که عذاب خداذ رسید مرا نیز فرا گرفت واکنون کنار جهنم به مویی آویزانم و می ترسم در آتش فرود آیم .»

عیسی علیه السلام به پیروان خود فرمود:

«در جایگاه زباله خوابیدن و نان جوین خوردن بسیار بهتر است ، در صورتی که دین انسان سالم بماند .»

(بحار الانوار ج 14- ص322 / کافی ج 2-ص 318  با مختصری اختلاف )

لذاست که شاعر اینچنین گفته است :

دنیا چو رباط وما در او مهمانیم          پس غره مشو که ما دراو می مانیم

اندر دو جهان خدای می ماند و.بس          باقی همه کل من علیها فانیم

(هزار ویک حکایت اخلاقی ص 413 )