کلام امیر :رفتارهای انسان حاصل نیات اوست
109 بازدید
تاریخ ارائه : 5/3/2015 11:57:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

قال علی علیه السلام :

«الاعمال ثمار النیات »   (شرح آقا جمال خوانساری بر غرر الحکم و... / ج1 ص 79 )

«رفتار و کردار آدمی آدمی نتیجه ی نیت وقصد او می باشد .»

از این روایت شریفه می توان دریافت نمود که آنچه سرنوشت بشر را در این جهان و در جهان باقی رقم می زند ،همان نیت انسان می باشد ، پس بسیار نیکو و بجاست که هر انسانی تمام سعی و تلاش خود را بکار گیرد تا اینکه قصد و نیت وخویش را به وجه احسن تبدیل بنماید در ادامه ذکر این نکته نیز مهم می باشد کهر حفظ نیت صالحه در تمامی افعال و اعمال انسان لحاظ بشود نه اینکه فقط منظور در افعال عبادی مشخص باشد ،و موئد مطالب اینکه از جهت ادبی نیز الف و لامی که در لفظ «الاعمال»مشاهده می شود را الف ولام« استغراق » می نامند و این بدین معناست که :تمامی رفتار ها و کردار های شخص نتیجه ی نیات و اهداف او می باشد که باید به لفظ «تمام»در عبارت دقت نمود .

اما مطالب بعد اینکه می توان در تفهیم و توضیح حدیث روایتی را از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله )نقل نمود که ایشان فرمودند« انما الاعمال بالنیات و لکل امرئ مانوی» (مصباح الشریعه /ص53 /باب 12)

یعنی همانا تمامی اعمال انسان همراه نیت او می باشد و بستگی به نیات و اهداف او دارند و برای هر کسی آنچه را که نیت نموده لحاظ می کنند لذا می بینیم که این روایت ،روایت قبلی را بخوبی توضیح می دهد و نتیجه اینکه:

همانا در تمام رفتارها و افعال بشر حاصل «نیت » می باشد که اگر صالحه وخیر باشد عمل نیز به تبع آن نیکو می گردد واگر نیت فاسده باشد عمل نیز ، عملی معصیت گونه می گردد . پس ای انسان ! بکوش در طلب نیتی که تورا در دین ودنیا سعادتمند بگرداند.

تمام این توضیحات ونتائج گرفته شده از دو حدیث شریف را می توان در یک جمله ی منقوله از امام خمینی ره مشاهده نمود :

«بدان که نیت عبارت است از تصمیم به اتیان شیء واجماع نفس بر ، برآوردن آن پس از تصور وتصدیق به فائده ی آن و حکم به لزوم اتیان و انجام آن . ( آداب الصلاه  امام خمینی ره/ ص 156)