خذ العفو یعنی چه ؟
425 بازدید
تاریخ ارائه : 5/3/2015 12:00:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

عفو و بخشش در بیانی کوتاه 

« خذ العفو وامر بالمعروف »  (اعراف / آیه ی 199)

یعنی ای پیامبر به شیوه عفو وبخشش رفتار کن و به نیکوکاری امر فرما .

نقل نموده اند که وقتی هد هد نزد سلیمان آمد ، سلیمان گفت : کجا بودی که تو را عذاب وشکنجه ای شدید می کنم ؟

هد هد گفت : ای پیامبر خدا ! ایستادن خود را در پیشگاه خداوند در عرصه قیامت به یاد آور که از تو سوال می کنند .

این سخن بر سلبمان تاثیر کرد وسخن به نرمی ولطف برگردانید و گفت : چه می گویی که پر وبالت را بکنم و در آفتاب افکنم ؟

هد هد گفت : می دانم که چنین نمی کنی ، زیرا این کار قصابان است نه پیامبران. گفت : تو را با ناجنس در قفس کنم . گفت : می دانم که این کار را هم نمی کنی زیرا این کار ناجوانمردان است .

سلیمان گفت : اکنون تو بگو با تو چه کنم ؟ گفت : عفو بنما واز من در گذر که عفو کار پیامبران وکریمان است.

( قصص کشف الاسرار / ص 410 )