حمایت های امیر المومنین علی علیه السلام از زهرا علیها السلام
80 بازدید
تاریخ ارائه : 5/5/2015 5:43:00 PM
موضوع: تاریخ و سیره

برخی حمایت های امیرالمومنین علی علیه السلام از همسر خویش فاطمه ی زهرا علیها السلام

1-در رویارویی با ضربه خوردن حضرت زهرا علیها السلام

زمانی که حضرت علی علیه السلام متوجه کتک خوردن بانوی عالمیان فاطمه زهرا علیها السلام گردید با چشمانی سرخ از غضب فورا به سمت درب خانه آمد و عبای خویش برسر همسر خود انداخت واورا به خود چسباند وبا صدایی رسا وبلند خطاب به فضه فرمود:

ای فضه به جانب بانویت بیا که از فشار درب وضربت آن محسنش کشته شد.

بدن محسن را در انتهای منزل دفن کن که به جدش رسول خدا صلی الله علیه و آله ملحق شود ونزد او شکیت خواهد نمود .

2-مواجهه علی علیه السلام با عمر وضرب او در هنگام هجوم به بیت حضرت زهرا علیها السلام

امیرالمومنین علیه السلام خطاب به عمر فرمودند:

ای پسر خطاب وای بر تو از این روز وبعد این روز وآنچه در ادامه اش می آید.بیرون برو از منزلم قبل از آنکه شمشیرم را آشکار کنم واین مردمی که تورا حمایت میکنند نابود سازم....

بعد حضرت امیر علیه السلام به دنبال عمر از خانه خارج شد وگریبان اورا گرفت وحرکت وتکانی محکم داد وبر زمین زد وبر بینی وگردنش کوبید وتصمیم به قتل او گرفت، اما سخن نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وآله را درباره صبر بر این مصایب به یاد آورد وفرمود:

"ای پسر  صهاک قسم به خدایی که محمد را به نبوت کرامت داد ،اگر عهدی که پیامبر با من نموده وپیمان خداوند نبود می فهمیدی که هرگز نمی توانستی داخل خانه ام بشوی!!!

آنگاه به نزد همسر خویش داخل خانه آمد.

(منابع معتبر هر دو مورد:

1-علم الیقین ص 686 و 681 / بیت الاحزان ص 93/ جنات الخلود ص 19/ لسان الذاکرین ج 1 ص 94/ ریاحین الشریعه ج1 ص 29 و 367 / لسان المیزان ج 1 ص 268 / المثالب "ابن شهر آشوب خطی "ص 419 / کتاب سلیم حدیث 4 / فاطمه الزهرا من المهد الی اللحد ص 325 / النقض ص 288  / ماساه الزهرا علیها السلام ج 2 ص 80 / میزان الاعتدال ج 1 ص 139/ مختصر البصایر ص 187 و 179 / ظلامات الصدیقه الشهیده الزهرا علیها السلام ص 54و 55و 60و 250 / تفسیر العیاشی ج2 ص 66 / احسن الکبار خطی ج 1 ص 106/ حق الیقین ص 160 و 189/ الجنه العاصمه ص 251/ احیا علوم الدین ج3 ص 125)

3-پرستاری امیرالمومنین علیه السلام از حضرت زهرا علیها السلام

بانوی کرامت زهرای اطهر علیها السلام با آن مقدار اثرات ضرب وجرح اهالی مدینه واهل سقیفه بدنی جز پوستی بر استخوان نداشت وآن بدن نحیف در طول آن سه ماه واندی پس شهادت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله احتیاج به تیمار و پرستاری داشت ،وطبق سفارش حضرت زهرا علیها السلام که فرموده بودند تاخبر بیماری واحوال روزانه اش را از همه مخفی بداردند وکسی را نزد او راه ندهند ،امیرالمومنین علیه السلام همراه فضه واسماء بطور پنهانی پرستاری حضرت را بعهده دااشتند.

(الامالی شیخ مفید ص 281/ الامالی شیخ طوسی ص 109 / الموسوعه الکبری عن فاطمه الزهرا علیها السلام ج 14 ص 15 و ج15 ص 162و295/ بحارالانوار ج 43 ص 211و ج 78 ص 255)

این موارد تنها گوشه ای از حمایت ها و جانبازی های علی علیه السلام در راه بانوی خویش بود که ما فقط صرفا جهت اطلاع خواننده گرامی یاد آور شدیم ،تا پاسخی برای شبهه وسوال آن دسته افرادی که بر امیر مومنان علیه السلام خدشه وارد می کنند که چرا در مقابل هتک حرمت حضرت زهرا علیها السلام سکوت اختیار نمود نیز باشد .

لذا وجود مقدس علی علیه السلام در این قضایا تا آنجا که وصیت پیامبر به وی اجازه میداد به دفاع ، مقابله وحمایت از زهرای اطهر علیها السلام پرداخت و سفارش پیامبر همان بود که فرمود:

امت پس از من به تو خیانت میکنند ،اگر یارانی یافتی قیام کن و اگرنه سکوت اختیار کن.

(بحران جانشینی پیامبر ص 65)

در این مقام ذکر این نکته خالی از لطف وحکت نمیباشد که:

"در باب سکوت امیر مومنان علیه السلام باید عرض نمود که مقصود ما از سکوت امام علی علیه السلام ترک مبارزه مسلحانه میباشد والا حضرت هرگز از ادعای خود که حکومت اسلامی حق قطعی وی بوده،دست برنداشته و در تمام حکومت خلفا وپس از آن نیز دایما به آن اشاره مینمود."(امام علی علیه السلام و زمامداران ص 160)

واین عدم سکوت مطلق امیر مومنان علی علیه السلام را میتوان در مقابل دو نوبت هجوم به خانه ی فاطمه وشدت استنکاف آن حضرت نسبت به قبول بیعت وهمچنین برخورد با مهاجمان ودفاع جانانه از زهرای خویش مشاهده نمود.