یک بسم الله چهار هزار حسنه
122 بازدید
تاریخ ارائه : 5/7/2015 9:21:00 AM
موضوع: علوم قرآنی

خواص و فضائل آیه ی شریفه بسم الله الرحمن الرحیم چیست؟

عن عبد الله بن مسعود عن النبی (صلی الله علیه و اله):« و من قرا بسم الله الرحمن الرحیم بکل حرف اربعه آلاف حسنه و محی عنه اربعه آلاف سیئته و رفع له اربعه آلاف درجه.»

 پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله ):«هر کسی که آیه ی بسم الله الرحمن الرحیم  را قرائت کند به اندازه هر حرف قرائت شده ی از ان چهار هزار حسنه برای او نوشته می شود و چهار هزار گناه از وی محو می شود و چهار هزار درجه رفعت و ارتقا می یابد. 1

دوم-ترکیب آیه شریفه :

1-جامع الاخبار ص 49 / مستدرک ج 4 ص 388