شهوت حاضر
182 بازدید
تاریخ ارائه : 5/7/2015 11:35:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

قال رسول الله صلی الله علیه و آله :

طوبی لمن ترک شهوه حاضره لموعد لم یره.

خوشا بحال کسی که شهوت حاضر را بخاطر وعده ای که ندیده ترک نموده است .

( وسائل الشیعه / ج15 / ص 210 )