میوه ی خرد
78 بازدید
تاریخ ارائه : 5/6/2015 11:06:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

میوه ی خرد چیست ؟

امام علی ابن ابی طالب علیه السلام :

بخشندگی میوه و حاصل خردمندی و قناعت نشانه دانایی است .

(غررالحکم ودررالکلم / حدیث شماره : 2152 )