جنیان هم تکلیف دارند ؟
256 بازدید
تاریخ ارائه : 5/11/2015 12:18:00 PM
موضوع: الهیات و معارف اسلامی

آیا جنیان هم مانند انسان‌ها‌ مکلف به تکالیف بوده و در قیامت مورد حساب‌رسی واقع می‌شوند؟پرسش در قیامت جنیان هم با انسان‌ها حساب‌رسی می‌شوند؟ آیا در برزخ هم جنیان در کنار انسان‌ها هستند؟ در بهشت و دوزخ چطور؟پاسخ اجمالیقرآن کریم در مورد جن و انسان می‌فرماید: «وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُون»؛[1] من جنّ و انس را نیافریدم جز براى این‌که عبادتم کنند (و از این راه تکامل یابند و به من نزدیک شوند)!
از این آیه فهمیده می‌شود که جنیان هم مانند انسان مکلف به تکالیف‌اند؛ از این‌رو در حساب‌رسی روز قیامت و نیز ورود به بهشت و جهنم مانند انسان‌ها هستند. برخی از آیات قرآن در این ارتباط چنین می‌گویند:
1. «به یقین، گروه بسیارى از جن و انس را براى دوزخ آفریدیم. آنها دل‌‌ها [عقل‌‌ها] یى دارند که با آن (اندیشه نمی‌کنند، و) نمی‌فهمند و چشمانى که با آن نمی‌بینند و گوش‌‌هایى که با آن نمی‌شنوند».[2]
2. «آنها کسانى هستند که فرمان عذاب درباره آنان همراه اقوام (کافرى) که پیش از آنان از جنّ و انس بودند مسلّم شده؛ چرا که همگى زیان‌‌کار بودند»![3]
3. «و روزى که همگان را گرد آورد و گوید: اى گروه جنیان، شما بسیارى از آدمیان را پیرو خویش ساختید».[4]
4. قرآن کریم از زبان خود جنیان می‌گوید که آنها نیز مانند انسان‌ها به گروه‌های مؤمن و کافر تقسیم می‌شوند: «و این‌که در میان ما، افرادى صالح و افرادى غیر صالح‌اند و ما گروه‏‌هاى متفاوتى هستیم»! [5]
اما در مورد زندگی برزخی جنیان، منبع معتبری وجود ندارد. همان‌گونه که در جای خود گفته شد،[6] زندگی برزخی برای تمام انسان‌ها نیز ضروری نیست. [1]. ذاریات، 56.[2]. اعراف، 179.[3]. احقاف، 18.[4]. انعام 128[5]. جن، 11.[6]. ر. ک: 5674، 3891.