دلایل زنده بودن حضرت خضر !
110 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره
آیا در قرآن آیاتی وجود دارد که بر زنده بودن حضرت خضر(ع) غیر از آنچه که در سوره کهف آمده، دلالت کند؟ آیا روایاتی نیز درباره زنده بودن حضرت خضر کند؟ دلیل بیاورید که چرا باید آن‌حضرت زنده بماند؟
پاسخ اجمالی
بنابر ‌آنچه از آیات سوره کهف و تفاسیر پیرامونی و نیز روایات موجود به دست می‌آید، این احتمال تقویت می‌شود که حضرت خضر(ع) هم اکنون زنده است، و برای زنده بودن و عمر طولانی حضرت خضر(ع) دلیلی جز خواست خدای تعالی نمی‌توان یافت.
در این‌جا به برخی از روایات که در منابع اهل سنت و شیعه آمده است اشاره می‌شود:
منابع شیعی
1. امام صادق(ع): �مسجد سهله، اقامت‌گاه آن سواره است�. پرسیده شد: آن سواره کیست؟ آن‌حضرت فرمود: �حضرت خضر(ع)�.[1]
2. امام صادق(ع): �طول عمر خضر(ع)، براى آن نبود که منصب نبوّت به وى اعطا شود یا کتابى بر او نازل گردد، یا دینش، دین پیامبران پیش از خود را نسخ کند، یا داراى مقام امامت باشد که مردم پیروى او را لازم بدانند، یا به جهت اطاعتى باشد که خداوند بر وى واجب گرداند، بلکه چون در علم ازلى خداوند، مقدار عمر قائم ما و طول غیبت او تقدیر شده بود و می‌دانست که بندگانش طول عمر او را انکار می‌کنند؛ از این‌رو عمر خضر را طولانى گردانید، تا در اثبات طول عمر قائم ما به وسیله آن استدلال شود و بدان وسیله ایراد دشمنان از میان برود و مردم را بر خدا حجّت و ایرادى نباشد�.[2]
3. امام رضا(ع): �خضر از آب حیات نوشید؛ از این‌رو زنده است و تا روزى که در صور دمیده شود نمی‌میرد. او نزد ما می‌آید و سلام می‌کند و ما صدایش را می‌شنویم، امّا خودش را نمی‌بینیم. هر جا اسمش برده شود، حاضر می‌شود. بنابر این، هر یک از شما نام او را برد، به وى سلام دهد. هر سال در موسم حج حاضر می‌شود و تمام مناسک را به‌جا می‌آورد و در عرفه می‌ایستد و براى دعاى مؤمنان آمین می‌گوید. زود باشد که خداوند او را انیس تنهایى قائم ما، در زمان غیبتش قرار دهد و به وسیله او، وى را از تنهایى به در آورد�.[3]
منابع اهل سنت
1. از ابن عباس نقل شده است که او خضر را فرزند بلا فصل آدم دانسته و زنده‌بودن او را بدین جهت می‌داند که او دجال را تکذیب کند.[4]
2. به ابن عباس گفته شد: �ما نشنیدیم که از آن رفیق موسى دیگر یادى شده باشد�! او در پاسخ گفت: �او از آب زندگانى خورد و عمر جاودانى یافت و با کشتى به دریا رفت و تا روز رستاخیز در دریا روان خواهد بود�.[5]
3. روایت شده است که؛ �حضرت آدم(ع) براى بقاى خضر(ع) تا روز قیامت دعا کرده است�.[6]
همان‌گونه که مشاهده می‌کنید، روایات اهل سنت نیز زنده بودن خضر(ع) و طولانی‌بودن عمر او را تأیید می‌کنند. بر این اساس - همان‌گونه که امام صادق(ع) فرمودند - دیگر نمی‌توانند به دلیل گذشت زمان طولانی، وجود مقدس حضرت مهدی(عج) را انکار کنند.

[1]. کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، محقق، غفاری، علی اکبر، آخوندی، محمد، ج ‏3، ص 494، تهران، دار الکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، 1407ق.
[2]. شیخ صدوق، محمد بن على‏، کمال الدین و تمام النعمة، محقق، غفاری، علی اکبر،  ج ‏2، ص 357، تهران، دار الکتب الاسلامیة، چاپ دوم، 1395ق؛ مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، ج ‏51، ص 222، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ دوم، 1403ق.
[3]. قطب الدین راوندی، سعید بن عبد الله، الخرائج و الجرائح،  ج ‏3، ص 1174، قم، مؤسسه امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه)، چاپ اول، 1409ق.
[4]. ابن عساکر، علی بن حسن، تاریخ مدینة دمشق، محقق: عمروی، عمرو بن غرامة، ج 16، ص 400، بیروت، دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع، 1415ق؛ ابن کثیر دمشقی‏، أبو الفداء اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایة، ج 1، ص 326، بیروت، دار الفکر، 1407ق؛ سیوطی، جلال الدین، الدر المنثور فی تفسیر المأثور، ج 4، ص 234، قم، کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، 1404ق.
[5]. ابن اثیر، علی بن محمد، الکامل فی التاریخ، ج ‏1، ص 163، بیروت، دار صادر، 1385ق.
[6]. الدر المنثور فی تفسیر المأثور، ج 4، ص 234.