فرصت شعبان
193 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

فرصت شعبان

ماه رحمت و لطف الهی، ماه شیرین تر از نهر عسل بهشتی را پشت سر گذاردیم و امید آن داریم که دوباره از آن چشمه زلال معرفت در سال آینده و سال های بعد به لطف پروردگار به ما بچشانند. در ادامه الطاف بیکران حضرت دوست، شمیم دل انگیز ماه پیامبر اعظم (ص)، شعبان المعظم به مشام جان های مشتاق بندگی می رسد و دلها را آماده می کند تا در سایه تمسک و توسل به ساحت حضرت سید الشهداء (ع) و امام زین العابدین (ع) و قمر منیر بنی هاشم و بقیة الله الاعظم امام زمان صلوات الله علیهم اجمعین، خدامداری و جهاد را، حلاوت عبادت را، اوج ولایت مداری را و زیبایی انتظار موعود را فهم کنیم.

شعبان فرصتی است که پس از یک ماه پر برکت و شستشوی دل از زنگارهای هواپرستی و دنیا زدگی و به قول عرفا تخلیه، جان آماده را به زیور بندگی و معرفت آراسته کنیم و این تحلیه را در میهمانی بزرگ خداوند، رمضان المبارک، به اوج برسانیم که؛

رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند

بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت

سلام بر شعبان که، ماه انس با مناجات شعبانیه امیرمؤمنان صلوات الله علیه و آن فرازهای بلند و نورانیش است. سلام بر شعبان که ماه انس با دعای فرج و زمزمه های انتظارش است.

سلام بر شعبان ماه انس و توسل و زیارت آفرینندگان نهضت عاشوراست.

سلام بر شعبان که خداوند وعده رحمت و آمرزش فراوان بر بندگانش داده است.

التماس دعا، یا حق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعمال مشترک و مختص ماه شعبان

1. مهمترین اعمال مشترک ماه شعبان

هر روز هفتاد مرتبه استغفرا الله و اسئلُهُ التوبه.

صدقه دادن که فضیلت فراوان دارد.

بسیار صلوات فرستادن.

در هر پنج شنبه این ماه دو رکعت نماز بخواند که در هر رکعت بعد از حمد، صد مرتبه توحید و بعد از آن صد مرتبه صلوات بفرستد.

قرائت مناجات شعبانیه که اثرات معنوی بسیار دارد و دارای فرازهای بلند و نورانی می باشد و از ناحیه مقدسه امیر مؤمنان صلوات الله علیه صادر گردیده است.

 

2. مهمترین اعمال شب و روز اول ماه شعبان

- دوازده رکعت نماز به حمد و یازده مرتبه توحید در شب اول ماه.

- روزه روز اول ماه فضیلت فراوان دارد.

- دو رکعت نماز که در هر رکعت یک حمد بخواند و یازده مرتبه توحید؛ در روز اول ماه.

 

3. مهمترین اعمال روز سوم ماه شعبان

- روزه آن روز فضیلت فراوان دارد.

- زیارت امام حسین صلوات الله علیه.

 

4. مهمترین اعمال شب و روز نیمه شعبان

- غسل نمودن در شب و روز نیمه شعبان.

- احیا گرفتن شب نیمه شعبان که بسیار به آن سفارش شده است.

- زیارت امام حسین صلوات الله علیه.

- دعای کمیل که ورودش در این شب است و بسیار به آن توصیه شده است.

- دو رکعت نماز بعد از نماز عشاء که در رکعت اول حمد و سوره قل یا ایها الکافرون و در رکعت دوم حمد وسوره توحید و سپس تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها.

- زیارت امام زمان صلوات الله علیه و دعای فرج حضرت را بسیار خواندن. {مفاتیح الجنان}