نام چهار زن برگزیده و نام پدران شان چیست؟
70 بازدید
موضوع: الهیات و معارف اسلامی
خلاصه پرسش
نام چهار زن برگزیده و نام پدران شان چیست؟
پاسخ اجمالی
در میان اولیاء و صالحان، زنانی بوده اند که در طول تاریخ بشریت در راه توحید و اهداف الهی فداکاری های زیادی کرده اند و نام آنان همواره بر تارک تاریخ بشریت می درخشد. اما در این میان در منابع و روایات اسلامی از نام چهار زن بزرگوار و با شرافت و با منزلت عالی به عنوان برترین زنان و برترین زنان بهشت یاد شده است و آنها را به بزرگی ستوده اند.


پیامبر اکرم (ص) به امیر المؤمنین (ع) فرمود: ای علی! برترین زنان دو عالم چهار نفرند:


1. مریم دختر عمران


2. خدیجه دختر خویلد


3. فاطمه (س) دختر من


4. آسیه(همسر فرعون) دختر مزاحم.[1]


اما از میان این 4 نفر حضرت فاطمه (سلام الله علیها) به عنوان برترین این 4 زن معرفی شده است.[2]


و همانطور که در روایات پیامبر(ص) آمده است نام پدر حضرت مریم(س): عمران، نام پدر حضرت خدیجه(س): خویلد، نام پدر حضرت فاطمه(ع): حضرت محمد (ص) و نام پدر حضرت آسیه: مزاحم است.

 
 
[1] بحار الانوار: ج 43، ص 36، چاپ وفا بیروت.
[2] همان، ص 36 – 37.