المختصر فی شرح النواصب والجوازم
63 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله بحث ناصب ها وجازم ها در ادبیات عرب مورد بحث قرار گرفته است که اهل فن عالم به اهمیت این موضوع میباشند.