چهارده گوهر علوی
66 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1394/02/03
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
توضیح چهارده روایت گوهر بار از لسان مولی الموحدین علی بن ابی طالب علیه السلام توسط آیات و روایات وحکایات معتبره