تحقیقی درباب نهم ربیع
56 بازدید
محل ارائه: حوزه علمیه استان البرز
مقطع: سطح 4
سال نشر: 1394
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نهم ربیع بهانه ای برای اختلاف افکنی افراد لادین