مدافعان غدیر
106 بازدید
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1392
نوع : سایت
عنوان فعالیت مدیر
زبان : فارسی
این پایگاه در پی حفظ ونشر معارف ناب اهل بیت عصمت وطهارت علیهم السلام میباشد.